Ledelse:

 

 

Direktør :                                           Orla Larsen 
Mail :                                                  ol@h-jespersen.dk

Lager/indkøbsansvarlig:                  Bo Jespersen 
Mail :                                                 bj@h-jespersen.dk     

Ansvarlig Hjørring afd.:                  Søren Pedersen 
Mail :                                                sp@plservice.dk

Ansvarlig eleftersyn/alarmer:        Kim Olsen 
Mail :                                                ko@plservice.dk

Ansvarlig detailområdet:               
Thomas Rokkjær Sørensen
Mail :                                                trs@plservice.dk

Ansvarlig Aalborg afd.:                  Thomas Rokkjær Sørensen
Mail:                                                 trs@plservice.dk

Ansvarlig Randers afd.:                  Nicklas Bøgh Jakobsen
Mail.:                                                nj@plservice.dk