Eleftersyn:

Eleftersyn er sammen med en tilstandsrapport blevet en obligatorisk forudsætning i sammenhæng med en ejerskifteforsikring.

Det kan ligeledes være en fornuftig investering, hvis man generelt vil have et overblik over installationerne i ens bolig.

Ved et eleftersyn gennemgåes boligens el-installationer.Desuden gennemgåes udendørs el, carporte m.m.

Indendørs gennemgåes :

 • Ale rum til beboelse.
 • Sekundære rum – toiletter, loftsrum, garage m.m.

Ved gennemgang gennemgåes som minimum.

 • Beskyttelse mod indirekte og direkte berøring med spændingsførende dele.
 • Dimensionering af el-inst.
 • Fejlstrømsafbrydere.
 • Materiel bag lampeudtag,stikkontakter og afbrydere.
 • Eltavler.
 • Lavvvoltinstallationer.

Der tages ligeledes stikprøver af nogle af el-inst.,som er aftagelige, dette vil fremgå af den endelige rapport.

Ved eleftersynet gennemgåes ikke:

 • Bagatelforhold, som f.eks slid og ælde.
 • Dele af inst. som ikke kan efterses p.g.a. manglende adgang.
 • El-inst. udenfor selve bygningen.
 • Hårde hvidevarer m.m.

En el-installationsrapport er gyldig i 1 år. Derefter kan boligejer vælge at få den fornyet.